Polityka Prywatności
Portalu Wiedzy Prawno-Medycznej CopernicusInformacja dotycząca powierzonych danych osobowych:

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - EIB S.A. informuje, że:


1. Administratorem danych osobowych jest operator Portalu Wiedzy Prawno-Medycznej Copernicus (dalej zwanego Portalem) - EIB Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050455, NIP 956-000-74-85;

2. kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): odo@eib.com.pl;

3. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – uzasadnione interesy Administratora związane z jego działalnością statutową realizowane m.in. poprzez organizację szkoleń i szerzenie wiedzy, a także marketing usług własnych i podmiotów powiązanych;

4. celem przetwarzania danych jest umożliwienie dostępu i korzystanie z zasobów do Portalu, a także przekazywanie informacji handlowych pochodzących od podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem;

5. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji w Portalu i korzystania z jego zasobów;

6. mają Państwo prawo dostępu do danych i żądania ich sprostowania;

7. mają Państwo prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w ogólnym rozporządzeniu, w szczególności z uwagi na konieczność ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

8. mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim;

9. potencjalnymi odbiorcami danych są podmioty zaangażowane do realizacji celów wskazanych w pkt 4, a także dostawcy usług zewnętrznych, zaś w razie wyrażenia stosownej zgody – również podmioty powiązane i współpracujące z Administratorem;

10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania;

11. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy);

12. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w postaci udostępnienia zasobów Portalu, zaś dane przetwarzane w celach marketingowych – do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych celach;

13. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie naruszenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Wczytywanie...
Zaopiekujemy się
Twoim ryzykiem
Copernicus.eibsa.eu
2024
WSZYSTKIE TREŚCI DOSTĘPNE W PORTALU COPERNICUS SĄ PRZEZNACZONE I DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EIB SA I SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z NICH JEDYNIE W RAMACH DOZWOLONEGO UŻYTKU OSOBISTEGO.
ZABRONIONE JEST POBIERANIE ZAWARTOŚCI UDOSTĘPNIONYCH W PORTALU I WTÓRNE ICH WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W ISTOTNEJ CZĘŚCI.