Wszystko
na jednej orbicie

Kopernik postawił w centrum świata Słońce, my – komfort Szpitali. To także jest rewolucja: teraz porady prawne online, procedury-ścieżki postępowania, dostęp do orzecznictwa w zakresie błędów medycznych i aktualności ubezpieczeniowe nie wymagają wykraczania poza orbitę jednego portalu.
Pytanie – aktualna odpowiedź, tu i teraz. Oszczędzasz czas, ograniczasz stres. Copernicus to baza doświadczenia największych autorytetów w świecie prawa medycznego, dedykowana Medykom. Prawnicy i lekarze wiedząc, że walka o najwyższą stawkę – zdrowie i życie odbywa się dziś w otoczeniu paragrafów, dzielą się tu swoją najaktualniejszą wiedzą.
Szpitale w centrum


Szpital jest naszym centrum – wyzwaniem, źródłem wiedzy i inspiracją. To wokół placówek medycznych i ich potrzeb koncentrują się porady naszych specjalistów i praktyków. Dlatego Copernicus to wsparcie dla jakości i w procesie akredytacji.

Aktualne prawo, szkolenia, procedury, webinary oraz Ewidencja Zdarzeń Medycznych i Niepożądanych to nasze działania projakościowe w Szpitalu, które zmierzają do ograniczenia zdarzeń niepożądanych i roszczeń.
Nasi wykładowcy:
dr hab. prof. nadzw.
Justyna Król-Całkowska
Prawnik specjalizujący się w aspektach związanych z telemedycyną, sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, ochroną praw osób wykonujących zawody medyczne, odpowiedzialnością cywilną podmiotów wykonujących działalność leczniczą ...

Więcej

dr hab. prof. UMK
Monika Wałachowska
Profesor UMK, doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu...


Grzegorz Wrona
Lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista w dziedzinie organizacji ochrony zdrowia i zarządzania podmiotami leczniczymi. Posiada wieloletnie doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi na stanowiskach zastępcy dyrektora i dyrektora dużych wielkopolskich szpitali i podmiotów leczniczych...


Izabela Zoń
Dyrektor Biura Ubezpieczeń Klientów Medycznych EIB SA. Od początku kariery zawodowej związania z EIB SA i zaangażowana we wsparcie branży medycznej...


2544
wyroków sądowych

Tam gdzie teoria łączy się z wnikliwą obserwacją, tam rodzi się postęp. Dlatego nie tylko paragrafy, ale także wiedza o faktycznych rozstrzygnięciach w sprawach o błąd medyczny i naruszenie praw pacjenta z ostatnich 20 lat, pozwala rzetelnie przeanalizować szanse i zagrożenia procesowe.
Copernicus
EIB SA

Copernicus nie jest przypadkową nazwą ani wynikiem sentymentu do miejsca, z którego się wywodzimy, lecz świadomą inspiracją. Kopernik zajmował się prawem, medycyną, ekonomią i strategią.
Jest więc idealnym patronem narzędzia, które wspiera w zdobyciu teoretycznej wiedzy prawno-medycznej oraz pomaga w podejmowaniu praktycznych decyzji.

Narzędzia, które z dumą prezentujemy jako kolejny element układanki, który jest spójny z całą naszą historią. Od 28 lat.
Wczytywanie...
Zaopiekujemy się
Twoim ryzykiem
Copernicus.eibsa.eu
2023
WSZYSTKIE TREŚCI DOSTĘPNE W PORTALU COPERNICUS SĄ PRZEZNACZONE I DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EIB SA I SĄ CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO KORZYSTANIA Z NICH JEDYNIE W RAMACH DOZWOLONEGO UŻYTKU OSOBISTEGO.
ZABRONIONE JEST POBIERANIE ZAWARTOŚCI UDOSTĘPNIONYCH W PORTALU I WTÓRNE ICH WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB W ISTOTNEJ CZĘŚCI.